HNT
HNS
HRT
HRS
HGT
HDT
HLT
HNP
HOP
HK
HOD
丝攻
PP-600
HDT-特殊二轴攻牙机
325X325
 
 
325X325 325X325
 

本机为穿透式攻牙机,生产范围广,适合少量多样的生产需求,配合变频器的转速变化,更 可让本机的操作简易并将产能最大化。适用于各种特殊螺帽,需透过振动盘的筛选送料,让 物料可以有序排列进行攻牙,让外型特殊的螺帽除了往复式攻牙外,提供另一种更有效率的 选择。

蝶型螺帽 DIN 315 
有领滚纹高螺帽 DIN466
螺纹内嵌螺帽DIN 7965
轮胎螺帽  DIN 74361
**攻牙尺寸:M3 ~ M33**

 

 

 
 
   
   
  高雄市阿莲区港後里仑顶路22-1号   TEL:+886-7-6317967  FAX:+886-7-6313551 E-MAIL:sales@jianhwa.com