HNT
HNS
HRT
HRS
HGT
HDT
HLT
HNP
HOP
HK
HOD
丝攻
PP-600
HGT-二轴圆形攻牙机
325X325
 
325X325 325X325
 


物料旋转,丝攻不旋转

使用三片式夹具夹持物料

使用自然推力驱使丝攻切削

适用圆形、T型、法兰的对象

攻牙精度高、速度快

使用PLC控制

**攻牙尺寸:M6 ~ M14**

 
 
   
   
  高雄市阿莲区港後里仑顶路22-1号   TEL:+886-7-6317967  FAX:+886-7-6313551 E-MAIL:sales@jianhwa.com