HNT
HNS
HRT
HRS
HGT
HDT
HLT
HNP
HOP
HK
HOD
丝攻
PP-600
HOP-螺帽对边压点机
325X325
 
325X325 325X325
 

本机台借由两侧施力,来达到对边变形的效果。

油压控制挤压力道,并以数字方式显示。

本机台有错料排处、空料停车的功能,并可设定品管时间与实时显示生产速度。

型号 HOP-2 HOP-3
对边尺寸(mm) 5~13 13~22
产能(pcs/min) 50 40

 
 
   
   
  高雄市阿莲区港後里仑顶路22-1号   TEL:+886-7-6317967  FAX:+886-7-6313551 E-MAIL:sales@jianhwa.com