HNT
HNS
HRT
HRS
HGT
HDT
HLT
HNP
HOP
HK
HOD
丝攻
PP-600
PP-600-丝攻研磨机
325X325
 
325X325 325X325
 

采用精密线性滚珠滑轨,床台平稳,操作轻巧。
马达可360°旋转,增加机械的功能及研磨范围。
可加装各种研磨配件而完成各种不同刀具之研磨。

项目
PP-600
工作台左右行程
182mm
工作台前后行程
120mm
工作台面积
125 × 520mm
砂轮头升降距离
140mm
砂轮头旋转角度
360°
砂轮尺寸
125 × 50 × 31.75mm
砂轮转速
3600 RPM
马达压力、马力
1/2 HP, 110V/220V/380V
净重/毛重
150kgs/190kgs
包装尺寸
750 × 700 × 750mm

 
 
   
   
  高雄市阿莲区港後里仑顶路22-1号   TEL:+886-7-6317967  FAX:+886-7-6313551 E-MAIL:sales@jianhwa.com