HNT
HNS
HRT
HDT
HRS
HLT
HGT
HNP
HOP
HK
HOD
絲攻
PP-600
HOP-螺帽對邊壓點機
325X325
 
325X325 325X325
 

*本機台借由兩側施力,來達到對邊變形的效果。

*油壓控制擠壓力道,並以數位方式顯示。

*本機台有錯料排處、空料停車的功能,並可設定品管時間與即時顯示生產速度。

 

型號

HOP-2

HOP-3

對邊尺寸(mm)

5~13

13~22

產能(pcs/min)

50

40

 

 

 
 
   
   
  高雄市阿蓮區港後里崙頂路22-1號   TEL:+886-7-6317967  FAX:+886-7-6313551 E-MAIL:sales@jianhwa.com