HNT
HNS
HRT
HRS
HGT
HDT
HLT
HNP
HOP
HK
絲攻
HOP-螺帽對邊壓點機
325X325
 
325X325 325X325
 

本機台借由兩側施力,來達到對邊變形的效果。

油壓控制擠壓力道,並以數位方式顯示。

本機台有錯料排處、空料停車的功能,並可設定品管時間與即時顯示生產速度。

型號 HOP-2 HOP-3
對邊尺寸(mm) 5~13 13~22
產能(pcs/min) 50 40

 

 

 
 
   
   
  高雄市阿蓮區港後里崙頂路22-1號   TEL:+886-7-6317967  FAX:+886-7-6313551 E-MAIL:sales@jianhwa.com