HNT
HNS
HRT
HRS
HGT
HDT
HLT
HNP
HOP
HK
絲攻
HGT-二軸圓形攻牙機
325X325
 
325X325 325X325
 

物料旋轉,絲攻不旋轉

使用三片式夾具夾持物料

使用自然推力驅使絲攻切削

適用圓形、T型、法蘭的物件

攻牙精度高、速度快

使用PLC控制

**攻牙尺寸:M6 ~ M14**

 
 
   
   
  高雄市阿蓮區港後里崙頂路22-1號   TEL:+886-7-6317967  FAX:+886-7-6313551 E-MAIL:sales@jianhwa.com