HNT
HNS
HRT
HRS
HGT
HDT
HLT
HNP
HOP
HK
HOD
絲攻
PP-600
HOD-脫油系統
325X325
 
325X325 325X325
 

此脫油系統適用於螺栓、螺帽及任合五金成品,於高轉速後每顆成品保證完全脫油。

脫油系統包含了升降機、脫油機及除屑機,每台作業系統皆可依客戶需求訂製且單獨購買。

機型 長度(L) 寬度(W) 高度(H) 最大總消秏(kw/h)
400 KG 5875 2501 2875 9.9KW

 
 
   
   
  高雄市阿蓮區港後里崙頂路22-1號   TEL:+886-7-6317967  FAX:+886-7-6313551 E-MAIL:sales@jianhwa.com